HP Flat Panel Monitor Quick Release Mount

700,000₫

Mô tả

Màn hình tương thích
HP Display V-Series: V203p/ V223/ V243/ V244h/ V220/ V270
HP Display P-Series: P240va/ B201/ P204v/ P244

Bình luận

Sản phẩm khác