CPU 2 FOR Z6 ( 1XM51AA )

23,800,000₫

Mô tả

Z6G4 Xeon 4108 1.8 2400 8C CPU2/ 1Y WTY_1XM51AA

Bình luận

Sản phẩm khác