COOLING SOLUTION FOR Z6 (2HW44AA)

570,000₫

Mô tả

HP Z6 G4 Memory Cooling Solution/ 1Y WTY_2HW44AA

Khi chạy 2 CPU hoặc gắn trên 32GB RAM phải mua thêm option này

Bình luận

Sản phẩm khác